Mededelingen Coronavirus nr. 7+8+9

Mededelingen Coronavirus nr. 7

Klik hier voor de bijlage

16 oktober 2020


Aan de bewoners,


De toename van het aantal positieve Corona testuitslagen in het hele land leidt tot extra maatregelen van de overheid. Deze zijn in de persconferentie van 13 oktober aangekondigd.


Voor Belvédère geldt het volgende:
– draag een mondkapje zolang u loopt in de openbare ruimte. Dus bij de entree, de gangen, de liften, trappenhuizen en het restaurant. Als u gaat zitten, mag het uiteraard af. Wettelijk verplicht bent u hiertoe binnenkort, het is echter een zeer dringend advies. Bij de receptie kunt u mondkapjes aanschaffen voor € 0,50 per stuk (maximaal 2 per persoon).Dit zijn wegwerpkapjes, voor eenmalig gebruik.
– houd steeds overal 1,5 meter afstand van anderen, ook als u in de recreatieruimte of het restaurant zit.
– was uw handen veelvuldig en desinfecteer ze bij de pompjes in de gangen en bij de hoofdingang.
– beperk het aantal bezoekers thuis conform de overheidsrichtlijnen (maximaal 3 personen per dag) en ga zelf ook zo min mogelijk op bezoek.

Alle maatregelen zijn gericht op zo min mogelijk sociale contacten!
Gelukkig hebben we reacties ontvangen op onze oproep voor extra schoonmaakrondes. Er is een schoonmaakploeg samengesteld die deze extra rondes gaat lopen, in aanvulling op de extra schoonmaak die de receptiemedewerkers op zich nemen.


Net als in het voorjaar geldt dat de maatregelen verder worden aangescherpt als daartoe aanleiding is. Het Belvédère Corona Team houdt de vinger aan de pols en komt regelmatig bijeen.


Tot nu toe is er binnen Belvédère geen besmetting geconstateerd. Niet onze verdienste, maar samen zijn we zover gekomen. Laten we dit SAMEN ook de komende tijd volhouden.


Met vriendelijke groet,


Carel van Nahuys,


Bestuursteam


PS: Er zijn organisaties die u kunt bellen als u er behoefte aan hebt om uw zorgen te delen of uw vragen te stellen. Denkt u hierbij bij voorbeeld aan het Rode Kruis, de Zonnebloem, de Ledenverenigingen van de thuiszorgorganisaties, de Ouderenbonden en Omroep Max.

Mededelingen Coronavirus nr. 8

Klik hier voor de bijlage

23 oktober 2020


Aan de bewoners,


Omdat het aantal virusbesmettingen in het gehele land nog steeds toeneemt, heeft de overheid recent een aantal richtlijnen aangescherpt.
Met name het aantal sociale contacten dient beperkt te worden. Daarom zijn in het hele land horecagelegenheden gesloten en zijn de richtlijnen ten aanzien van het ontvangen van bezoek en het samenkomen in groepen strenger geworden.
In het voorjaar hebben wij al gemeld dat wij ons moeten houden aan de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat
ons restaurant, evenals de recreatieruimte, gesloten is
vanaf maandag 26 oktober 2020.
Alle ‘groeps’-activiteiten worden per die datum stopgezet.
Gelukkig heeft Menno aangeboden dat hij, samen met zijn team, maaltijden wil bezorgen bij de appartementen. U kunt dus gewoon uw maaltijd bestellen, deze wordt in het kastje naast uw voordeur geleverd.
Per 14 dagen wordt beoordeeld of de maatregelen van kracht blijven.
Met vriendelijke groet,


Carel van Nahuys,


Bestuursteam

Mededelingen Coronavirus nr. 9

Klik hier voor de bijlage

3 november 2020


Aan de bewoners,


Ook binnen Belvédère krijgen we inmiddels te maken met de gevolgen van het toegenomen aantal besmettingen met het Covid-19 virus. Niet zozeer doordat bewoners ernstig ziek zijn, maar wel omdat bewoners uit voorzorg in quarantaine moeten als ze met een mogelijk besmet persoon in contact geweest zijn.
Als iemand positief getest is, wordt het bron- en contactonderzoek gestart door de GGD. Dit betekent dat alle mensen die met deze persoon in contact geweest zijn, het verzoek krijgen uit voorzorg in quarantaine te gaan. Inmiddels hebben meerdere bewoners dit advies opgevolgd: zij blijven thuis en hebben al hun sociale contacten geïnformeerd.
Het is niet onze bedoeling om paniek te veroorzaken. De quarantaine is in de meeste gevallen uit voorzorg en niet omdat mensen echt ziek zijn. Maar er zijn enkele positieve testuitslagen en dus geldt voor ons allen dat extra voorzichtigheid en oplettendheid geboden is.
Als u een nauw contact bent van iemand positief is getest op COVID-19, krijgt u van de GGD informatie over wat er van u verwacht wordt. Ook al hebt u geen klachten, in ieder geval dient u:
– thuis in quarantaine te blijven tot 72 uur (3 dagen) na de testafname bij deze persoon.
Krijgt de positief geteste persoon geen klachten? Dan mag u 72 uur (3 dagen) na de testafname uit de thuisquarantaine. Dat betekent dat u weer naar buiten mag.
Krijgt de positief geteste persoon toch klachten?
Dan moet u 10 dagen na het contact met deze persoon in thuisquarantaine blijven. U wordt hierover door de GGD geïnformeerd. Het kan zijn dat de GGD telefonisch contact met u opneemt tijdens de quarantaineperiode. In deze periode kunt u ziek worden, u moet daarom uw gezondheid extra goed in de gaten houden.
– geen bezoek te ontvangen.
Vraag anderen boodschappen te doen. Als dit niet kan, mag u wel even naar buiten om een boodschap te doen als u geen klachten heeft. Let daarbij op dat u 1,5 meter afstand van anderen houdt en maak geen lichamelijk contact. U mag in uw tuin of op uw balkon zitten. Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD). Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op met de arts. Geef daarbij aan dat u een nauw contact bent van een COVID-19-patiënt.
Bestuurs-mededeling Corona nr. 9,
03 november 2020
En verder: – let op gezondheidsklachten. U moet uw gezondheid extra goed in de gaten houden tot 14 dagen na het contact met de positief geteste persoon, omdat u mogelijk nog ziek kunt worden. U kunt klachten krijgen zoals: verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn. Of (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, verhoging óf koorts boven de 38 graden. Krijgt u één of meer van deze klachten? Of krijgt u andere klachten? Neem dan telefonisch contact op met de GGD. Als dat nodig is, wordt u getest op COVID-19. U blijft thuis en u heeft geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is. – zorg voor goede persoonlijke hygiëne. Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd: na hoesten en niezen, nadat u op het toilet bent geweest, na het schoonmaken en opruimen en voor het eten en eten bereiden. Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog. Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna uw handen. – draag een mondkapje in de openbare ruimte en houd afstand! U doet dat omdat u ook aan anderen in ons gebouw denkt……..
Gelukkig hebben we Menno en zijn team, die desgewenst maaltijden bezorgen bij de appartementen. U kunt dus gewoon uw maaltijd bestellen. Deze wordt in het kastje naast uw voordeur geleverd. En ook bij de MEZ, de bloemenman en bij de fruitman kunt u uw boodschappen blijven opgeven. Zij leveren deze eventueel ook bij uw appartement af.
Per 14 dagen wordt beoordeeld of de maatregelen van kracht blijven.


Met vriendelijke groet,


Carel van Nahuys,


Bestuursteam