Mededelingen Coronavirus nr. 6

Aan de bewoners,

Een nieuwe persconferentie, een nieuw geluid…..

Wellicht hebt u gekeken naar de recente persconferentie over het stappenplan van het kabinet om te komen tot versoepeling van de corona maatregelen. En waar de ene mens een zucht van verlichting slaakt omdat er weer meer mogelijk zal zijn in de komende maanden, zucht de ander omdat iedere versoepeling ook risico’s meebrengt.

Maar, zoals premier Rutte zelf ook zei: “de stappen zullen alleen worden gezet als uit de cijfers blijkt dat het kan”. Echt opgelucht ademhalen kunnen we pas als er een goed werkend vaccin is gevonden. Maar vooralsnog blijven de  richtlijnen voor wat betreft afstand houden en hygiëne van kracht.

En bij ons?

Binnen Belvédère zal er op dit moment nog niet zoveel veranderen.

Het bestuursteam gaat in overleg met  Menno en zijn team en met de receptie medewerkers bekijken welke mogelijkheden er zijn om over enkele weken en stapsgewijs activiteiten te hervatten.

In overweging zijn het voorzichtig hervatten van het koffiedrinken ’s middags en het middageten met een beperkte groep. Uiteraard met inachtneming van de 1½ meter afstand regels. En waarschijnlijk zal de receptie vanaf 1 juni weer opengaan, achter glas…..

Ook de frequentie van de extra schoonmaakrondes zal geleidelijk aan worden afgebouwd om overbelasting van onze eigen vrijwilligers te voorkomen.

Zie ook de regels voor o.a. de contactberoepen op de achterkant.

We blijven rekening houden met de ander….

Op deze wijze hopen we dat we zo veilig mogelijk weer terug kunnen keren naar onze vertrouwde Belvédère samenleving. We rekenen op uw medewerking en uw verantwoordelijkheidsgevoel. Niet alleen om uzelf te beschermen, maar ter bescherming van ons allen. Het virus kunnen we niet tegenhouden, we kunnen er alleen samen zoveel mogelijk aan doen om onszelf en elkaar te beschermen. We wonen allemaal zelfstandig en we dragen dus ook onze eigen verantwoordelijkheid!

Geleidelijk aan komen er meer mogelijkheden de zinnen te verzetten en weer naar buiten te gaan. Het prachtige voorjaarsweer nodigt uit tot genieten van het prachtige groen rondom. We gaan ervan uit dat we, zoals premier Rutte in de persconferentie zei, het ergste achter de rug hebben.

Het is dus tijd om vooruit te kijken en daarbij vooral te beseffen:

we doen het samen!!

Met vriendelijke groet,

Carel van Nahuys,

Bestuursteam