Mededelingen Coronavirus nr. 5

Aan de bewoners,

Hoewel de ‘storm’ die corona heet, zeker nog niet is gaan liggen, lijkt het de goede kant op te gaan voor wat betreft het aantal nieuwe besmettingen. Maar: zoals onze Minister-President in zijn persconferentie op dinsdag 21 april al zei: “We zijn er nog niet”. We moeten dus nog volharden in onze maatregelen en de bestaande richtlijnen handhaven. Dat betekent dus nog steeds zoveel mogelijk thuis blijven, vaak en goed handen wassen, zoveel mogelijk 1½ meter afstand van elkaar houden, in de elleboog niezen en hoesten en papieren zakdoeken gebruiken. En het aantal bezoekers beperken tot maximaal 3 volwassenen.

Richtlijnen

We zijn ons binnen Belvédère bewust van de noodzaak van deze richtlijnen. De zitjes bij de hoofdingang zijn op afstand van elkaar geplaatst en de stoelen in de wasserette en bij de boodschappenwagen zijn verder uit elkaar gezet. Bij het boodschappen doen in de winkelwagen en bij de bloemen kar wordt eveneens op het afstand-houden gelet.

Trots…..

Maar wij kunnen trots zijn op onze bewoners! Mede doordat we ons allemaal zoveel mogelijk houden aan de voorgeschreven regels, zijn er tot op heden geen besmettingen geconstateerd. Bewoners die daartoe in staat zijn, helpen mee om ons complex zo goed als we kunnen te beschermen. We bedanken zowel de doeners als de ondersteuners, zoals de ‘blauwe ploeg’ die extra schoonmaakrondes doet, samen met de dames van de receptie. Maar ook de dames, die mondkapjes hebben gemaakt en de winkelmannen Erwin en Appie die de boodschappen tot aan de deur brengen. Zelfs de geraniumbakken kunnen dit jaar worden besteld, zij het op iets andere wijze dan in voorgaande jaren.

Met elkaar en voor elkaar, samen houden we het leefbaar.

Olifantje….

Er is natuurlijk nog iemand, of eigenlijk een heel team, waar we veel waardering voor hebben en aan wie we zeker dank verschuldigd zijn:Menno en zijn team!! Als altijd leveren zij ook nu heerlijke maaltijden (tenminste als u bestelt…) en zelfs was er de mogelijkheid van een speciaal menu tijdens de Paasdagen. En dat alles thuisbezorgd! Ook de hapjes die gewoonlijk de maandborrel begeleiden kunnen op bestelling thuis geleverd worden. Heel bijzonder en iets waar we erg blij mee mogen zijn. Maar…tijdens de gezamenlijke maandmenu maaltijden, staat er ook altijd een mooie olifant klaar om een blijk van uw waardering te ontvangen. Deze olifant heeft nu wel een erg lege maag…en daarom onze suggestie om uw waardering in een envelopje met daarop Menno (of Olifant) bij de receptie af te geven. Zij zorgen ervoor dat uw bijdrage op de goede plek terecht komt. En dat de olifant weer blij is!

Honderd  jaar…..

Gelukkig zijn er ook mooie momenten: zoals de 100everjaardag van dhr Van Wandelen, zondag 19 april. De grote mand met felicitatiekaarten, door Paula van de Boogaard verzameld, werd onder grote belangstelling opgehesen naar het balkon van de jarige. Uiteraard pas nadat er “Happy Birthday” was gezongen en luid was geapplaudisseerd.

Deze mijlpaal is dus zeker niet ongemerkt voorbij gegaan! Het getal ‘100’ heeft de hele zondag voor zijn raam gehangen.

Zelfstandigheid en hulp.

In de corona storm zitten we allemaal, dat kunnen we niet veranderen. Maar we zitten wel allemaal in ons eigen ‘bootje’, ofwel ons eigen appartement. Waar we zelfstandig wonen en waar we onze eigen beslissingen kunnen nemen. We kunnen zorg hebben over anderen, soms zorgen voor een ander, maar we zijn geen mantelzorger voor iedereen.

En mocht u er behoefte aan hebben om over uw bezorgdheid, uw zorgen of over de huidige situatie te praten, neem dan contact op met een deskundige van een van de ledenverenigingenen/of zorgorganisaties zoals bijvoorbeeld Icare, een ouderenorganisatie, een Rode Kruis vrijwilliger, Malkander of iemand van een kerk.

Er zijn diverse instanties die daarvoor op dit moment mogelijkheden bieden.

Met vriendelijke groet,

Carel van Nahuys,

Bestuursteam

3 FASEN VAN REACTIE OP EEN PANDEMIE