Mededelingen Coronavirus nr. 4

Aan de bewoners,

Pasen 2020 zal er voor de meesten van ons anders uitzien dan we hebben kunnen bedenken. De bestaande maatregelen van het RIVM en de Veiligheidsregio blijven ook voor dit Paasweekeinde onverkort van kracht. Dit betekent dat we erop aandringen dat u zich aan de richtlijnen houdt. De verlenging is noodzakelijk gebleken om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren.

Voor het Paasweekeinde is het dringende overheids-advies dan ook om thuis te blijven en niet op bezoek te gaan. Ga absoluut niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt!

En hoe gezellig het ook is, ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers per appartement) en houd ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar.

Bewoners die zich niet aan deze regels houden, mogen hierop worden aangesproken.

De overige richtlijnen blijven ook nog van kracht. Dus nog maar eens: was uw handen steeds voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Schud geen handen en houd 1,5 meter afstand tot elkaar.

Het komt er op aan dat alle Nederlanders samen deze maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

En nu een paar praktische zaken:

Extra-schoonmaak:

Kort geleden hebt u een brief ontvangen met een oproep voor meer vrijwilligers om de extra schoonmaak in liften, trappenhuizen en algemene ruimtes te doen. We zijn heel erg blij met alle reacties (30!) die we hebben gekregen. We hebben nu voldoende vrijwilligers om de komende weken door te gaan.

Natuurlijk begrijpen wij ook dat niet iedereen fysiek in staat is om dit soort klussen op zich te nemen! Maar met de support die we van iedereen, in welke vorm dan ook, krijgen zijn we ontzettend blij. Ook hiermee draagt u een steentje bij. Zo werden we aangenaam verrast door een lief kaartje met een bedankje.

We weten dat we er niet alleen voor staan.

Afvalzakken:

De speciale afvalzakken waarover we in mededelingenbrief 3 schreven, zijn besteld maar nog niet geleverd. U ontvangt ze, zo gauw ze binnen zijn, in uw kastje bij het appartement.

MEZ, Bloemenman en Fruitman:

Ook hier zal meer moeten worden gelet op het handhaven van de richtlijnen voor wat betreft afstand houden en aantal bewoners in of bij de winkelwagen.

Erwin Flens (MEZ) heeft aangegeven dat hij niet (Paas-)maandag, maar dinsdag 14 april komt. U heeft hierover bericht gehad.

Auto’s:

Denkt u eraan dat het voor uw auto goed is als hij af en toe een stukje rijdt,zodat de accu weer kan opladen? Eenmaal per week een stukje rijden helpt al.

Een woord van dank

aan al onze vrijwilligers die elke dag, samen met de dames van de receptie, zorgen voor extra schoonmaak van liftknoppen, deurknoppen en deurklinken, trapleuningen, stoelleuningen en alles waar we allemaal nog meer gebruik van maken.

We mogen er trots op zijn dat ons gevoel van ‘samen’ leven binnen Belvédère, ondanks de fysieke afstand, niet verloren gaat. In de eerstvolgende Mei-Koerier getuigen de foto’s van de balkonborrel van dit gevoel van saamhorigheid.

Een ideetje misschien?

Door een van de werkgroepen worden de leden onderling opgebeld om te horen hoe het gaat. Een goed idee, vinden we.Aanbevolen dus…….

Tot slot:

Van de voorzitter…..

13 maart jl.

Eerst leek het nog een ver-van-mij-bed-show. Maar opeens moesten we flink aan de slag om allerlei zaken te regelen.

We hebben meteen een team in werking gesteld. Dezelfde dag zijn er maatregelen genomen en binnen Belvedere uitgerold. Iedereen heeft een bijdrage en de afgesproken acties zijn vaak de volgende dag al opgepakt. Complimenten voor dit team en voor u, die zich netjes aan de regels houdt!

Met een lid uit het team heb ik tot nu toe dagelijks telefonisch contact gehad. Want ook ik moet zoveel mogelijk thuiswerken en ga alleen naar kantoor als het echt niet anders kan.

Het ondertekenen van overeenkomsten kan nu digitaal en de oplevering van een appartement verloopt nu anders. De sleutel ligt klaar aan de receptie en wij zorgen vooraf dat het appartement klaar is.

Uiteraard heb ik regelmatig contact met Joke en Cocky. Ook voor hen is het aanpassen met een gesloten receptie. Maar het gaat ze goed af!

Om de aannemer zoveel mogelijk aan het werk te houden en om er voor te zorgen dat een nieuwe bewoner op tijd in het appartement kan wordt er in de lege appartementen doorgewerkt. De aannemer moet zich aan de richtlijnen houden.

Laten we hopen dat de landelijke maatregelen aanslaan. Bij deze wil ik u allen sterkte wensen om door deze rare tijd heen te komen, blijf gezond en – zoals ze in Engeland zeggen –

“Stay safe!”

Wij allen wensen u goede Paasdagen.

Met vriendelijke groet,

Kees-Willem Schoen & het bestuurs-team