Mededelingen Coronavirus nr. 2

Het lijkt het bestuur verstandig om, gezien de snelle veranderingen in het gewone leven als gevolg van de bestrijding van het COVID-19 virus regelmatig een nieuwsbrief uit te laten gaan. Hier is de eerste mededelingen brief.

 Beste bewoners,

Wellicht hebt u afgelopen maandag (23 maart) de persconferentie van de overheid gevolgd en gehoord dat de maatregelen nog enigszins aangescherpt worden.

Op grond daarvan willen wij u, bewoners van Belvédère, nogmaals wijzen op de richtlijnen van het RIVM die ook voor ons allemaal gelden. En u dringend verzoeken zich daaraan te houden.

Dit betekent dus dat u:

  • minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houdt
  • bezoek van buiten beperkt tot 1, maximaal 2 personen per keer en géén kinderen onder de 15 jaar
  • boodschappen (als ze worden bezorgd) bij de voordeur van uw appartement laat zetten
  • in uw appartement blijft als u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts

We hebben nog enkele andere besluiten moeten nemen.

Logeerkamers:

De logeerkamers zijn niet meer beschikbaar voor logees, maar worden gereserveerd voor noodgevallen.

Lege appartementen:

Aannemer Kreeft gaat door met werken in de lege appartementen. Enerzijds is dit om ervoor te zorgen dat het personeel aan het werk blijft, maar het is ook nodig omdat de nieuwe bewoners vaak hun eigen woning al verkocht hebben.

De medewerkers zullen geen lift gebruiken en zij houden zich aan de regels van het RIVM en Woonstede.

Huisvuil:

In verband met het corona virus wordt het huisvuil niet meer opgehaald door een ingehuurde kracht, maar door medebewoners als vrijwilliger.

Om het voor deze vrijwilligers zo hygiënisch mogelijk te maken, vragen wij u het volgende:

  • Gebruik de gratis PMD zakken niet voor ander (rest)afval, om problemen met ACV (de gemeentelijke ophaaldienst) te voorkomen. ACV inspecteert namelijk de aangeleverde PMD zakken.
  • Verzorg, voor zover u daartoe in staat bent, de afvoer van lege flessen zoveel mogelijk zelf.

We hebben besloten dat we naast de gratis PMD zakken tijdelijk gratis zakken voor papier en restafval gaan verspreiden.

In de grijze huisvuilzakken kunt u restafval doen, in plaats van in willekeurige plastic zakken.

In de papieren zakken alleen papier en karton, voor zover u dat niet gebundeld kunt aan-leveren.

Alle zakken worden in het kastje bij uw appartement opgehaald. De nieuwe zakken worden daar neergelegd zodra ze beschikbaar zijn.

Mensenwerk:

Naast al deze maatregelen en richtlijnen vragen we ook uw aandacht voor de menselijke aspecten van deze crisis.

Verschillende zelfstandigen verliezen door alle maatregelen een groot deel van hun inkomsten en deze worden niet door de overheid gecompenseerd. Wellicht zijn er manieren om ook hen die voor u klaar staan, zoals uw hulp in de huishouding, met een mooi gebaar door deze tijd te helpen.

En dan nog…….:

  • Het is op dit moment lastig of soms onmogelijk om voldoende paracetamol te kopen. Het is echter niet verstandig om zonder meer op een ander middel over te stappen, omdat dit bijwerkingen kan hebben. Het is beter om te overleggen met uw huisartspraktijk over wat het beste is en wat door uw apotheek verstrekt kan worden.
  • Mocht het u een veilig gevoel geven om een mondmasker te dragen, laat het even bij de receptie weten via een briefje. Wij inventariseren hoeveel belangstelling er voor is.

Tot slot een vriendelijk doch dringend verzoek:

Belt u alstublieft tussen 12.00 en 13.00 uur niet naar de keuken met de vraag hoe laat het eten wordt bezorgd. Menno en zijn team doen er alles aan om de maaltijden tussen 12.00 en 13.00 uur te bezorgen, maar een exacte tijd afspreken is niet mogelijk. Als u een maaltijd hebt besteld, wordt hij bezorgd bij uw appartement.

Carel van Nahuys,

secr. bestuur VvE Belvédère

Gezien ergens, in een lift: