Belvédère wordt aangesloten op de Biocentrale

Medio mei / juni 2019 wordt Belvédère aangesloten door Warmtebedrijf Ede op de Biocentrale. Warmtebedrijf Ede verzorgt de groene warmtevoorziening via het groene warmtenet in Ede. Het Edese warmtenet is een slim warmtenet waarop verschillende duurzame bronnen warmte (kunnen) leveren. In de drie Edese bio-energie installaties worden lokale en regionale resthoutsnippers omgezet in groene warmte. De snippers zijn afkomstig uit knip- en snoeihout uit openbaar groenbeheer en uit de tuinen van inwoners van Ede en omliggende gemeenten. Van de Gemeente Ede ontvangt Warmtebedrijf Ede houtsnippers uit bosonkruid van de woekerende ‘Prunus’.